ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 754 ) Matrimonial ( 362 )
Total Family  ( 29027 ) Total Member ( 170284 ) Total Male ( 90764 ) Total Female ( 79497 )
Admin
21 Jun 2016, 9:01:28 AM
 

Likes(0) Comment(0)
Admin
21 Jun 2016, 9:01:08 AM
 

Likes(0) Comment(0)
Admin
21 Jun 2016, 9:00:45 AM
 

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
SHEETAL RANGANI
Native: GADULI
City: NANDASAN
SAROJKUMAR RUDANI
Native: DEVISAR NAKHATRANA
City: NAKHATRANA
PRIYANSH POKAR
Native: GADANI
City: NADIAD
   New Family
MAHENDRA NAYANI
Native: VITHON
City: VITHON
VASATBHAI POKAR
Native: RAVAPAR
City: KATOSAN
ALPESHBHAI BHADANI
Native: GADANI
City: CHHANI
New Born Babies
VADIYA NITYA NITINKUMAR
B.Dt: (Male)23-May-2016
LIMBANI VED KAPIL
B.Dt: (Male)9-May-2016
PARASIYA AAKRUTI YOGESH
B.Dt: (Female)8-April-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer