વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 21 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 592 ) Matrimonial ( 158 )
Total Family  ( 26440 ) Total Member ( 155010 ) Total Male ( 82770 ) Total Female ( 72240 )
MANJIBHAI
10 Sep 2014, 11:15:04 AM
 
Namskar

   Family id 34712 ma manjibhai shivganbhai nayani na badle ramani thai gayel chhe. jeni sachi atak nayani chhe. 
to ramani na badle nayani karva vinanati.

kirtikumar
palanpur - kutch
9726690490

Likes(0) Comment(1)
Admin Yuvasangh web Site ma login thai "Edit Family" option par click karso taya tame jatej Surname badali sakso... Prayas karso... na khayal aave toa fari message karso toa ame sahyo karso..
Web Admin
11 Sep 2014, 3:01:50 PM
GOPALBHAI
06 Sep 2014, 6:18:24 PM
 
In DMG Region one of a big local samaj named Shri Savantwadi Patidar Samaj are missing!

Likes(0) Comment(1)
Admin Now your Swvantwadi - Shri Kutch Kadva Patidar Samaj is added in Local Samaj List.
13 Sep 2014, 4:02:37 PM
KESHAVLAL
05 Sep 2014, 12:13:32 PM
 
namskar,

           aape je family register mate deta add kariye chhiye tyare register na page ma mara andaj mujab local samaj ni detail ma maru gaam (PALANPUR BADI - KUTCH REGION) nu maam nathi aavtu to please update karva vinanti.

 
  Ashwin Rudani
  Palanpur 
  (kutch rigion)
  94292 99397
                

Likes(0) Comment(1)
Admin Member Shri Keshavlal,
Your Request for PANANPUR BADI is granted now please update your family profile.
Thaks...
Yuvasangh Web Come Committee
05 Sep 2014, 2:04:32 PM

Yuvasangh Matrimonial

or
   New Members
HITESHKUMAR POKAR
Native: JIYAPAR
City: DUNGARPURA-AMIRGADH
NISHA DHANANI
Native: NAKHATRANA
City:
RAMESH DHANANI
Native: NAKHATRANA
City:
   New Family
HITESHKUMAR POKAR
Native: JIYAPAR
City: DUNGARPURA-AMIRGADH
HANSRAJBHAI NAKRANI
Native: RATADIA
City: PETLAD
SANTILAL VADIYA
Native: KHOMBHADI
City: UMRETH
New Born Babies
RAMANI KRISHNA NITIN BHAI
B.Dt: (Male)17-12-2013
POKAR HASTI BHARAT
B.Dt: (Female)19-04-2013
Website Designed and Developed By : Pioneer