ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
 

Visitors count

Total Region ( 20 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 589 ) Matrimonial ( 148 )
Total Family  ( 26234 ) Total Member ( 153580 ) Total Male ( 82037 ) Total Female ( 71543 )
Admin
24 Jun 2014, 9:42:08 AM
 
http://www.youtube.com/watch?v=ekQxvZSahZk

Likes(0) Comment(0)
Admin
26 May 2014, 8:36:09 AM
 
Education & Talent Hunt Committee.

Education Related Information.....

= Commerce =
Dr.M.K.Patel(modasa). 09428642324

= Science =
Dr.Vasant Dholu. 09426405478

= Engineering =
Dr.Bharat pokar. 09426488696.

= Farmce =
Pri.Dr.C.N.Patel. 09825607880
Dr.Bhavik Patel. 09427614360

= C.A. =
Pankaj parsiya.

= Madical=
Dr.Amrutbhai Dholu.

= GPSC/UPSC =
Dilipbhai Patel(DDO). 9825585757

Kirit pokar(Education & Talent Hunt )09427815343
Email : kiritpokartalod1@gmail.com

Likes(0) Comment(0)
Admin
25 Apr 2014, 5:12:17 PM
YUVASANGH
Varsh 2013 ma je program thaki Best achievement award malyo temathi ek
''Panchamrut 2''
Program Nu aayojan SABAR Region..
Dvara taranga hill khate
Dt. 21thi 25 May 2014 darmiyan thase...
12 thi 16 vars na sanatani balako bhag lai sakse.. vahela te pahela na thorane nominations karavso..
Aa sathe praves form aapelu chhe jene anusari balakona charitr gadatar, Seva, Sanskarita...na sadgun na sinchan na Aa namr prayas ne protsahit kari program ma mokli balako ne summer vacation ni yadgar gift aapso...
Aabhar……

Jitu divani.
Chief Secretary.
Sabar Region.
 

Likes(2) Comment(0)
2 people like this

Event

See All
No Events Available

Yuvasangh Matrimonial

or
   New Members
DIMPALBEN GORANI
Native: AIYAR
City:
JAGRUTIBEN GORANI
Native: AIYAR
City:
CHETNABEN GORANI
Native: AIYAR
City:
   New Family
MANILAL POKAR
Native: AAMARA
City: CHIKHLI
PRAVINBHAI VELANI
Native: UKHEDA
City: ANAND
JAYANTIBHAI VELANI
Native: UKHEDA
City: PETLAD
New Born Babies
LIMBANI NAMY MAHESH
B.Dt: (Male)15-05-2014
LIMBANI TWISHA BRIJESH
B.Dt: (Female)14-05-2014
MAIYAT VEER NIRAVBHAI
B.Dt: (Male)30-04-2014
Website Designed and Developed By : Pioneer