શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 690 ) Matrimonial ( 311 )
Total Family  ( 27941 ) Total Member ( 162678 ) Total Male ( 86802 ) Total Female ( 75864 )
Admin
27 Sep 2015, 10:53:10 AM
 

Likes(2) Comment(0)
2 people like this
Admin
26 Sep 2015, 8:34:09 AM
 

Likes(0) Comment(0)
JAYANTI LAL
21 Sep 2015, 11:33:56 AM
 

Likes(0) Comment(1)
Admin Abhinandan Pravinbhai.....
22 Sep 2015, 1:18:34 PM

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
DR. SNEHA SURANI
Native: PALIVAD
City: VASAI
MITESH SURANI
Native: PALIVAD
City: VASAI
HEMALI POKAR
Native: HARIPAR
City: NAGPUR
   New Family
MITESH SURANI
Native: PALIVAD
City: VASAI
DINESH BHAI PATEL SHIRVI
Native: SANGNARA
City: KAMAREDDY
NITIN SENGANI
Native: TODIA
City: HYDERABAD
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR RIYA HITESH
B.Dt: (Female)18-09-2015
NAKRANI VEER HITESHBHAI
B.Dt: (Male)05-09-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer