શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 607 ) Matrimonial ( 226 )
Total Family  ( 27269 ) Total Member ( 160081 ) Total Male ( 85426 ) Total Female ( 74648 )
Admin
05 Mar 2015, 9:11:18 AM
HAPPY HOLI  

Likes(0) Comment(0)
Admin
05 Mar 2015, 9:10:28 AM
HAPPY HOLI  

Likes(0) Comment(0)
HIMMAT BHAI
04 Mar 2015, 5:34:56 PM
 

Likes(0) Comment(1)
HIMMAT BHAI ઉમિયા માતાજી જ્યોત . ધુલિયા
04 Mar 2015, 5:35:15 PM

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
MITUL VASANI
Native: NAVAWAS (RAVAPAR)
City: NASHIKROAD
MAMTA LIMBANI
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BENGALURU (BANGALORE)
VARSHA POKAR
Native: PALIVAD
City: JALGAON
   New Family
PURUSHOTTAMBHAI RAVANI
Native: HARIPAR (RAVAPAR)
City: BHANDARA
JIVRAJBHAI RAIYANI
Native: NAKHATRANA
City: NAKHATRANA
DEVENDRA LIMBANI
Native: NAKHATRANA
City: NAKHATRANA
Website Designed and Developed By : Pioneer