શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 666 ) Matrimonial ( 275 )
Total Family  ( 27786 ) Total Member ( 162891 ) Total Male ( 86948 ) Total Female ( 75933 )
PARESH
08 Jul 2015, 12:21:40 AM
 
હાલ માંજ વડીલ શ્રી ક.વી.પટેલ દ્વારા અમે કરછી કડવા પાટીદાર નામનું પુસ્તક બહાર પાડેલ છે, જેમાં આપણો ઈતિહાસ દર્શાવામાં આવેલ છે,તો મને એ પુસ્તક કઈ જગ્યાએ થી મળી શકશે ?

Likes(0) Comment(0)
YUGAL
04 Jul 2015, 12:49:27 PM
 
kindly post the name & mobile no of convener of hydrabad olympiad

Likes(0) Comment(1)
Admin Hi.. Yugal,
Thanks for interest taken by you in Hydarabad Olympiad.
Please contact your Orissa Region leaders for further information.
Region Chairman - Ishwarlal Rudani - 9937951202
Region Chief Secretary - Vinod Limbani -9437495000
Region Sport Convener - Vinod Ratnani - 9437064701
05 Jul 2015, 3:47:56 PM
NANJIBHAI
02 Jul 2015, 10:31:09 PM
 
i want to chang my mobile no.but not accepting.Kindly enter 7588088888 instead of 9766646333

Likes(0) Comment(1)
Admin Your Mobile no. is change.
Please update your all family members data and complete your family profile.
03 Jul 2015, 8:33:15 AM

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
KOMAL NARSINGANI
Native: VITHON
City: VITHON
KHUSHAL NARSINGANI
Native: VITHON
City: VITHON
SHRI PAWANKUMAR CHAUDHARI
Native: MATHAL
City: BHANDARA
   New Family
KHUSHAL NARSINGANI
Native: VITHON
City: VITHON
NITESHKUMAR GORANI
Native: KHEDOI
City: BALASINOR
PREMJI POKAR
Native: KADIYA NANA
City: GADAG
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI RUDRA GAURAV
B.Dt: (Male)28-06-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer