શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 676 ) Matrimonial ( 285 )
Total Family  ( 28046 ) Total Member ( 164221 ) Total Male ( 87693 ) Total Female ( 76517 )
POPATBHAI J. BHAGAT
04 Aug 2015, 8:06:35 PM
 
we are one of the travel agent in ANAND.FOR any rail,bus air quiry,pls feel free to contact us on ph..9974289725

Likes(0) Comment(0)
PARESH
11 Jul 2015, 10:48:35 PM
 

Likes(0) Comment(0)
PARESH
11 Jul 2015, 10:48:11 PM
 

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
SIDDHI RAMANI
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BHUSAWAL-JALGAON MAHARASTRA
HEMANGI RAMANI
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BHUSAWAL-JALGAON MAHARASTRA
NAYNA RAMANI
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BHUSAWAL-JALGAON MAHARASTRA
   New Family
DEVRAM BHAI BHAGAT
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BODHAN
SHANTI LAL BHAGAT
Native: KOTDA (JADODAR)
City: BODHAN
KARAMSHI BHAI LIMBANI
Native: ARAL NANI
City: BODHAN
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI RUDRA GAURAV
B.Dt: (Male)28-06-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer